Có 20644 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Bán Hàng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Miền Bắc
Nhân viên kinh doanh chi nhánh Vĩnh Phúc Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 231 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên bán hàng (Vĩnh Phúc) Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 225 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên bán hàng tại Big C Bắc Giang 3 - 5 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Bắc Giang
Chuyên viên kinh doanh giám sát trực tiếp tại tỉnh Bắc Ninh Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 163 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bắc Ninh, Bắc Ninh
Nhân viên bán hàng Big-C Nam Định Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 130 Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Nam Định
Chuyên viên kinh doanh giám sát trực tiếp tại tỉnh Nam Định Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 163 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Nam Định
Nhân viên phục vụ (Phim trường, nhà hàng) 1 - 3 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 106 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh 3 - 5 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng, kinh doanh. 5 - 7 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên sales online Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Quản lý và phát triển thị trường 7 - 10 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 102 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát bán hàng kênh TT Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 133 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát kinh doanh 15 – 20 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!