Có 480 Việc làm ngành Báo chí - Truyền hình

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Viết Bài Pr, Quảng cáo, Maketing HN-HCM 5 - 7 triệu 01/01/2018
Lượt xem: 156 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Truyền Thông – Maketing tại Hà Nội 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Copywiter chưa kinh nghiệm 3 - 5 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Seo Marketing 5 - 7 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 111 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên Tập Viên Phát Triển Nội Dung 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 63 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Tập Nội Dung / Content Marketing Không Cần Kinh Nghiệm 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Tập Nội Dung 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 117 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Viên Sản Xuất Video Làm Việc Tại Hà Nội 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Viên Tài Chính 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Seo Content Thỏa thuận 30/09/2017
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Content Marketing/ Copy writer/ Biên tập viết bài PR 5 - 7 triệu 24/09/2017
Lượt xem: 65 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên Tập Viên 7 - 10 triệu 20/09/2017
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên Tập Viên Seo (Copywriter) 7 - 10 triệu 17/09/2017
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên Biên Tập Viên Viết Bài Thỏa thuận 15/09/2017
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên Biên Tập Viên Viết Bài Thỏa thuận 15/09/2017
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!