Có 4266 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển Nhân Viên Biên Tập Nội Dung MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2030
Lượt xem: 10366 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 359 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 391 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dịch tiếng Hàn quốc MỚI 3 - 5 triệu 30/05/2019
Lượt xem: 516 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Hướng Dẫn Viên Du Lịch Lương+Thưởng Doanh Số Hấp Dẫn MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ MỚI 10 - 20 triệu 25/04/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên- Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Anh) 7 - 10 triệu 30/03/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 40 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Tại Thủ Đức 10 - 20 triệu 20/01/2019
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Tại Thủ Đức 10 - 20 triệu 20/01/2019
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Tiếng Hàn Làm Tại Hà Nội 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 193 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!