Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển Nhân Viên Biên Tập Nội Dung MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2030
Lượt xem: 10053 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 210 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dịch tiếng Hàn quốc MỚI 3 - 5 triệu 30/05/2019
Lượt xem: 327 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 189 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 347 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên dịch tiếng hàn MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng,Hưng Yên,Hải Dương,Bắc Ninh
Biên dịch tiếng Pháp sách xuất bản năm 2017 MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 43 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên dịch viên MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 42 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên (Ctv) Biên Dịch Tiếng Hàn, Nhật MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 38 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc:
Thông dịch viên( Tiếng Hoa) MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông dịch viên( Tiếng Hoa) MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 44 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên Dịch Thuật MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 42 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!