Có 4019 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển Nhân Viên Biên Tập Nội Dung MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2030
Lượt xem: 10132 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 246 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn quốc MỚI Thỏa thuận 31/05/2019
Lượt xem: 259 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dịch tiếng Hàn quốc MỚI 3 - 5 triệu 30/05/2019
Lượt xem: 384 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 241 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 405 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 14/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 14/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Cộng Tác Viên Biên Dịch Tiếng Ba Lan MỚI 3 - 5 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Cộng Tác Viên Biên Dịch MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Cộng Tác Viên Biên Dịch Tiếng Ba Lan MỚI 3 - 5 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Cộng Tác Viên Biên Dịch MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung Fulltime Ngành Nội Thất Xây Dựng, Vật Liệu Xây Dựng - Đi Làm Sau Tết MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!