Có 3760 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên tiếng nhật MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc:
Thông dịch viên( Tiếng Hoa) MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên Dịch Thuật MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên dịch tiếng Hàn Quốc MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Phiên dịch tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Tĩnh
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 69 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hưng Yên
Nhân viên bán hàng. MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 63 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính - Biên phiên dịch Tiếng anh MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng cao+hoa hồng cao)Được đào tạo-Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh dự án cao cấp bán chung cư-Chưa Kinh nghiệm đc đào tạo- Có lương cứng ngay 3tr/tháng MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hưng Yên
NHÂN VIÊN HỒ SƠ TIẾNG NHẬT MỚI 10 - 20 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Nhật ( biết kế toán) MỚI Trên 20 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 66 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hà Nam
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn MỚI 5 - 7 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 29/12/2017
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Bắc Giang
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!