Có 4109 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật MỚI 3 - 5 triệu 05/12/2018
Lượt xem: 422 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
[ Venesa] - Phiên Dịch Tiếng Nga MỚI 10 - 20 triệu 28/07/2018
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Anh Tốt). MỚI 7 - 10 triệu 01/07/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Anh Tốt). MỚI 7 - 10 triệu 01/07/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Thông Dịch Viên Tiếng Anh Làm Việc Tại Liberia MỚI Trên 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
[Nữ] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa) MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa) MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 2 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nv Thông Dịch Tiếng Nhật - Toyoshima Long An Garment MỚI 10 - 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Viên MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Hàn MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Quốc Lương Cao MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!