Có 3986 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Tiếng Hoa MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Trợ Lý Mua Hàng Trung Quốc (Không Cần Kinh Nghiệm). MỚI 3 - 5 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Hoa MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký Kiêm Tiếp Tân (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông). MỚI 5 - 7 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung) MỚI 10 - 20 triệu 30/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung) MỚI 10 - 20 triệu 30/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 09/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 02/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Nhật MỚI 10 - 20 triệu 01/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Phiên Dịch Tiếng Nhật MỚI 10 - 20 triệu 01/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Nhân Viên Vận Hành Content English Tại Vp.hcm MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên / Nhân Viên - Phòng Giáo Viên Nước Ngoài (Gvnn). MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch. Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Content English Tại Vp.hcm MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!