Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên tiếng nhật MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 46 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc:
Nhân viên tiếng nhật MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc:
Thông dịch viên( Tiếng Hoa) MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên Dịch Thuật MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên dịch tiếng Hàn Quốc MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Phiên dịch tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 72 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Tĩnh
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hưng Yên
Nhân viên bán hàng. MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính - Biên phiên dịch Tiếng anh MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng cao+hoa hồng cao)Được đào tạo-Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 95 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh dự án cao cấp bán chung cư-Chưa Kinh nghiệm đc đào tạo- Có lương cứng ngay 3tr/tháng MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 104 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hưng Yên
Thư Ký Tòa Soạn - Tại Hồ Chí Minh MỚI 10 - 20 triệu 30/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên dịch tiếng Anh chuyên ngành Marketing MỚI 7 - 10 triệu 30/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng,Hưng Yên,Hải Dương
NHÂN VIÊN HỒ SƠ TIẾNG NHẬT MỚI 10 - 20 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!