Có 4159 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Biên phiên dịch tiếng Anh 3 - 5 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 182 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên tư vấn du học Úc 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 187 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn du học Úc 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 180 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn du học Úc 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 185 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn du học Úc | Lương 5-10 triệu đồng 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 181 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên IT lương 5 - 7 triệu 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên đối ngoại du học Nhật Bản 7 - 10 triệu 10/10/2015
Lượt xem: 222 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên đối ngoại du học Nhật Bản 7 - 10 triệu 10/10/2015
Lượt xem: 219 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên đối ngoại du học Nhật Bản 7 - 10 triệu 10/10/2015
Lượt xem: 213 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên đối ngoại du học Nhật Bản 7 - 10 triệu 10/10/2015
Lượt xem: 213 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh 7 - 10 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 168 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hưng Yên
Phiên dịch công trường tiếng Trung 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 168 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bắc Ninh
Trợ lý sản xuất 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc:
Phiên dịch viên 7 - 10 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 214 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông dịch viên tiếng Hàn Quốc 7 - 10 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!