Có 3946 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên nghành tiếng trung Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 115 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên/phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn 5 - 7 triệu 10/06/2015
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Phiên dịch tiếng Trung/Hoa 5 - 7 triệu 10/06/2015
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Long An
Cộng tác viên chuyên dịch bài - trang mạng Vingle 1 - 3 triệu 08/06/2015
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý tiếng Hàn Thỏa thuận 07/06/2015
Lượt xem: 179 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên XNK (tiếng Hàn Quốc) 10 - 20 triệu 06/06/2015
Lượt xem: 114 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Hàn 7 - 10 triệu 05/06/2015
Lượt xem: 120 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính nhân sự biết Tiếng Trung Thỏa thuận 05/06/2015
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông dịch viên tiếng Trung Thỏa thuận 05/06/2015
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn 10 - 20 triệu 05/06/2015
Lượt xem: 357 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Phước
Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 04/06/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Hàn 5 - 7 triệu 02/06/2015
Lượt xem: 156 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
CTV dịch thuật tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp 5 - 7 triệu 31/05/2015
Lượt xem: 95 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
Nhân viên phiên dịch tiếng trung 5 - 7 triệu 31/05/2015
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!