Có 4019 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên KD mảng Chứng nhận Quốc tế Thỏa thuận 15/07/2015
Lượt xem: 160 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch Tiếng Hàn Quốc 10 - 20 triệu 15/07/2015
Lượt xem: 191 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Trưởng phòng mua hàng thành thạo tiếng Trung 10 - 20 triệu 15/07/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch tiếng Anh Thỏa thuận 15/07/2015
Lượt xem: 222 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 15/07/2015
Lượt xem: 175 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc Thỏa thuận 14/07/2015
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hải Dương
Nam tiếng Anh Trợ lý Thỏa thuận 11/07/2015
Lượt xem: 164 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên dịch thuật Thỏa thuận 11/07/2015
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên tiếng Anh giao tiếp và ngữ âm Thỏa thuận 11/07/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch Tiếng Hàn Quốc 7 - 10 triệu 11/07/2015
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Thông dịch viên tiếng Hàn Thỏa thuận 10/07/2015
Lượt xem: 157 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên văn phòng tiếng Trung Thỏa thuận 10/07/2015
Lượt xem: 133 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phiên dịch tiếng nhật 10 - 20 triệu 10/07/2015
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên phiên dịch tiếng hàn 7 - 10 triệu 10/07/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên phiên dịch tiếng Trung 5 - 7 triệu 10/07/2015
Lượt xem: 201 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!