Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Quản kho (biết tiếng Trung) Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bắc Giang
Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng anh Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 253 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch Thỏa thuận 18/03/2015
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 15/03/2015
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
NV phiên dịch tiếng Hàn Quốc 7 - 10 triệu 14/03/2015
Lượt xem: 94 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương.
Phiên dịch tiếng Anh Thỏa thuận 10/03/2015
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hải Dương
Phiên dịch viên tiếng Hàn (Nam và Nữ) Thỏa thuận 05/03/2015
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bắc Ninh
Biên-phiên dịch viên Tiếng Anh Thỏa thuận 01/03/2015
Lượt xem: 129 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hải Dương
Phiên dịch viên tiếng Anh - Làm việc tại dự án thủy điện Đakmi 2 Thỏa thuận 28/02/2015
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Quảng Nam
Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 28/02/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Trung kiêm Trợ lý Thỏa thuận 28/02/2015
Lượt xem: 163 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Ninh Bình
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 20-30 triệu 28/02/2015
Lượt xem: 145 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên tiếng Trung Thỏa thuận 28/02/2015
Lượt xem: 171 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nam
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 28/02/2015
Lượt xem: 183 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hòa Bình
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!