Có 3760 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 234 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
CTV biên soạn Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 154 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo viên dạy tiếng Nhật Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 154 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 158 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tiếng Nhật Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 181 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 179 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch viên tiếng Hàn Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 158 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bắc Giang
Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Trung 7 - 10 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 147 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Giang
Sales tour 7 - 10 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 159 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Thư Ký $500-$700 27/12/2014
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Phiên dịch tiếng Hàn 5 - 7 triệu 22/12/2014
Lượt xem: 164 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Trung 5 - 7 triệu 22/12/2014
Lượt xem: 164 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh 5 - 7 triệu 22/12/2014
Lượt xem: 554 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên văn phòng (tiếng Nhật) Thỏa thuận 21/12/2014
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!