Có 4019 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên thu mua biết tiếng Anh hoặc Trung Thỏa thuận 15/06/2015
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn 10 - 20 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 189 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phiên dịch tiếng Anh 5 - 7 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 97 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông dịch viên tiếng Hàn 7 - 10 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên dịch thuật và xử lý hồ sơ du học Thỏa thuận 15/06/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trưởng phòng mua hàng thành thạo tiếng Trung 10 - 20 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 133 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nữ nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch biết tiếng Nhật Thỏa thuận 15/06/2015
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dịch thuật tiếng Anh 5 - 7 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch viên tiếng Hàn 10 - 20 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 141 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Trợ lý giám đốc tiếng Trung 5 - 7 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 208 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Quảng Ninh
English volunteer teacher 3 - 5 triệu 15/06/2015
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Bến Tre
Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc (Korean interpreter) Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 139 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
Chuyên nghành tiếng trung Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên/phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 10/06/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!