Có 4159 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc (Korean interpreter) 30/09/2015
Lượt xem: 205 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Biên tập nội dung tiếng Anh (Dịch thuật) 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 333 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 320 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Vận hành game (mảng tiếng Anh) 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 287 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên tập nội dung (tiếng Thái) 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 333 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên marketing online-phát triển Website Thỏa thuận 30/09/2015
Lượt xem: 238 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 7 - 10 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 171 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
Giảng viên marketing Thỏa thuận 30/09/2015
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân kỹ thuật/ kỹ thuật viên 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 197 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Bắc Ninh
Nhân viên phụ trách Xuất - nhập khẩu (Tiếng Trung) 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên nam kinh doanh biết tiếng hoa 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên văn phòng nữ (biết tiếng hoa) 5 - 7 triệu 30/09/2015
Lượt xem: 176 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Bình Dương
Phiên dịch tiếng hàn. Thỏa thuận 30/09/2015
Lượt xem: 226 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên nghiệp vụ kinh doanh biết tiếng hoa+anh Thỏa thuận 30/09/2015
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 30/09/2015
Lượt xem: 162 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!