Có 3871 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 08/02/2015
Lượt xem: 185 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hải Phòng
Phiên dịch Tiếng Hàn Quốc Thỏa thuận 06/02/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Phú Thọ
Operation manager personal assistant 20-30 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 179 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Phiên dịch tiếng Nhật phòng Kỹ thuật sản xuất 7 - 10 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 180 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nam
Phiên dịch tiếng Nhật. 7 - 10 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 197 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nam
Nữ nhân viên văn phòng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hải Phòng
Phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hải Phòng
Trợ Lý Dự Án - Tiếng Đức Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 141 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Tổng Hợp - Giỏi Tiếng Hoa Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 145 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Nhập Liệu Biết Tiếng Nhật Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 10 - 20 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
Kế Toán Tổng Hợp - Giỏi Tiếng Hoa Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 136 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Nhập Liệu Biết Tiếng Nhật Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Bình Dương
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!