Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phiên dịch tiếng Nhật ( biết kế toán) MỚI Trên 20 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hà Nam
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn MỚI 5 - 7 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch tiếng Hàn MỚI 29/12/2017
Lượt xem: 116 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Bắc Giang
Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Nhật Bản MỚI 10 - 20 triệu 20/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kế toán biết tiếng Hoa MỚI 5 - 7 triệu 17/12/2017
Lượt xem: 30 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Tiếng Anh MỚI 7 - 10 triệu 15/12/2017
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Cộng tác viên Biên dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 15/12/2017
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc:
Phiên dịch viên Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 15/12/2017
Lượt xem: 44 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp. MỚI 5 - 7 triệu 15/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp. MỚI 7 - 10 triệu 15/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên quản lý đơn hàng biết tiếng Anh (giao tiếp căn bản) MỚI 5 - 7 triệu 10/12/2017
Lượt xem: 41 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Hàn, Tiếng Trung) MỚI 10 - 20 triệu 06/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Nam
Điều phối viên dự án MỚI 10 - 20 triệu 03/12/2017
Lượt xem: 105 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Bắc Ninh
Nhân viên Seo Marketing MỚI 5 - 7 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Seo Marketing MỚI 5 - 7 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!