Có 4109 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nv Thông Dịch Tiếng Nhật - Toyoshima Long An Garment MỚI 10 - 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Viên MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Hàn MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Quốc Lương Cao MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Dự Án Tiếng Trung Làm Việc Tại Quảng Ngãi, MỚI 10 - 20 triệu 28/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội,Quảng Ngãi,Miền Bắc,Miền Trung
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Từ 10 - 15Tr' 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Cứng 10 -15Tr 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Từ 10 - 15Tr' 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Cứng 10 -15Tr 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 17/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!