Có 3986 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên Viên / Nhân Viên - Phòng Giáo Viên Nước Ngoài (Gvnn). MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch. Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Biết Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Công Trình (Tiếng Trung) MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh - Biết Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Đối Ngoại / Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường MỚI Trên 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 2 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hải Dương,Bắc Ninh,Thái Bình
Chuyên Viên Mua Hàng Xnk Tiếng Anh MỚI 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Văn Phòng (Excel Và Tiếng Anh Đọc Hiểu Cơ Bản). MỚI 3 - 5 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Biết Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Công Trình (Tiếng Trung) MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 347 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh - Biết Tiếng Trung MỚI 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Đối Ngoại / Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường MỚI Trên 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!