Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên Seo Marketing MỚI 5 - 7 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh ( làm việc tại Lạng sơn, Bằng Tường Trung Quốc) MỚI 7 - 10 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 44 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Lạng Sơn
Nhân viên BĐS bán dự án chung cư được đào tạo-Lương 3tr/tháng .Không áp doanh số- Được đào tạo chưa kinh nghiệm MỚI 10 - 20 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hoa MỚI 5 - 7 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh. MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Viên Quốc Tế - Eva.vn MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Viên Viết Kịch Bản MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung (Thu Nhập 7 - 10 Triệu) MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Phú Yên
Nhân Viên Biên Tập MỚI 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên Tập Viên (Tiếng Anh, Tiếng Hoa) MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý biên phiên dịch tiếng Tây Ban Nha MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Lương Cứng Hơn 10 Triệu. 10 - 20 triệu 20/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hàn không yêu cầu kinh nghiệm - Lương Cứng 1000$ Trên 20 triệu 20/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội,Hòa Bình
Phiên Dịch Tiếng Hàn - Lương Cứng 1000$ Trên 20 triệu 20/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội,Hòa Bình
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!