Có 4109 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 17/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Long An
Dịch Thuật 5 - 7 triệu 15/06/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch Thuật 5 - 7 triệu 15/06/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Trung 7 - 10 triệu 14/06/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung 7 - 10 triệu 14/06/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu 7 - 10 triệu 01/06/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu 7 - 10 triệu 01/06/2018
Lượt xem: 40 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo Viên Tiếng Ang Quận 12 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý - Phiên Dịch Tiếng Trung 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh - Trung Kiêm Trợ Lý Tổng Giám Đốc 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Anh 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Lập Trình 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 25 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Tân Bình Hoặc Thủ Đức 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Dự Án (Tiếng Hoa) Trên 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!