Có 3760 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật MỚI 7 - 10 triệu 20/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ lý MỚI 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: 52 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) MỚI 10 - 20 triệu 04/11/2017
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) MỚI 10 - 20 triệu 04/11/2017
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) MỚI 10 - 20 triệu 04/11/2017
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) MỚI 10 - 20 triệu 04/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) MỚI 10 - 20 triệu 04/11/2017
Lượt xem: 35 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên tập viên - copywriter MỚI 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lễ tân hoặc Phiên dịch và giao tiếp tiếng Anh tốt - Lương 7 - 10 triệu MỚI 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch Tiếng anh MỚI 10 - 20 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh phát triển KH- có data (lương lên đến 14 triệu) MỚI 10 - 20 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên dịch thuật (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt) MỚI 30/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý hành chính - Biên phiên dịch tiếng anh MỚI 7 - 10 triệu 25/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh (lương lên đến 14 triệu) MỚI 10 - 20 triệu 22/10/2017
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung Lương Cao MỚI 10 - 20 triệu 08/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!