Có 3832 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật 7 - 10 triệu 20/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phụ Trách Chuyên Môn Tiếng Anh, Giáo Viên Tiếng Anh. 5 - 7 triệu 18/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Dạy Tiếng Anh 10 - 20 triệu 15/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Tiếng Trung 10 - 20 triệu 15/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
[Fpt Shop - Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Content. 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Trung) 15/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ lý 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật. 5 - 7 triệu 12/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh 7 - 10 triệu 11/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 10/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch / Trợ Lý Tiếng Trung 7 - 10 triệu 10/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biết Tiếng Trung (Chế Độ Hấp Dẫn) 7 - 10 triệu 10/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Giao Viên Tiếng Hàn Thu Nhập Lương Từ 14 - 20 Triệu 10/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa Không Cần Kinh Nghiệm 10/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!