Có 3986 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung. 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Trung Biết Lái Xe 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Thanh Hóa,Quảng Bình,Nghệ An,Hà Tĩnh
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hàn. 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông) 5 - 7 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên SEO Marketing 5 - 7 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên Tập Nội Dung Tiếng Trung 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Content Tiếng Anh 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!