Có 3760 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Trợ lý kế hoạch sản xuất MỚI 7 - 10 triệu 06/10/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng tác viên biên dịch tiếng Séc / Slovakia MỚI 3 - 5 triệu 02/10/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 25 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Viên MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên dịch viên tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý Phiên Dịch Tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên phiên dịch tiếng Trung MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Trợ lý phó Giám đốc biết tiếng Trung MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
CHUYÊN VIÊN TIẾNG NHẬT N2 (THU NHẬP RẤT CAO) MỚI Trên 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 2 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng
Nhân viên Biên dịch tiếng Anh MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo viên tiếng anh (full time/part time) MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh tour outbound (lương 10 – 15 triệu) MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc:
Biên phiên dịch tiếng Nhật MỚI Trên 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên dịch tiếng trung lương cao MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!