Có 4109 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thư Ký - Tiếp Tân (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông) 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Biết Tiếng Hàn) 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Tân Bình Hoặc Thủ Đức 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Dự Án (Tiếng Hoa) Trên 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký - Tiếp Tân (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông) 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Biết Tiếng Hàn) 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 34 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
[Tiếng Nhật N2] Giáo Viên Tiếng Nhật - Đi Làm Ngay 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
[Tiếng Nhật N2] Giáo Viên Tiếng Nhật - Đi Làm Ngay 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc 10 - 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo Viên Tiếng Anh - Lương 10-15Tr 10 - 20 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 34 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật 7 - 10 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 6 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
[Hcm] Chuyên Viên Marketing - Event (94-96) 7 - 10 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa 10 - 20 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa 10 - 20 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!