Có 6441 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Công nhân tiện cơ. MỚI 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 528 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân tiện cơ 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 535 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân cơ khí MỚI 3 - 5 triệu 30/10/2021
Lượt xem: 513 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân vận hành máy mài MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2019
Lượt xem: 513 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lđpt - Sản Xuất Vận Hành Máy MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: 40 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ - Điện MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ - Điện MỚI 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công Nhân Cơ Điện [Lương Thưởng Từ 10 Triệu / Tháng] MỚI 10 - 20 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 94 Số lượng cần tuyển: 100 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng
Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm - Tự Động Hóa MỚI 5 - 7 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 66 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm - Tự Động Hóa MỚI 5 - 7 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Công Nhân Lắp Ráp Cơ Khí 5 - 7 triệu 15/04/2019
Lượt xem: 32 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Dập 7 - 10 triệu 15/04/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí 10 - 20 triệu 25/03/2019
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí 10 - 20 triệu 25/03/2019
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Công Nhân Cắt Mài Làm Khuôn Furan Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Tại Đông Anh - Hà Nội 7 - 10 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!