Có 6429 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Công nhân tiện cơ. MỚI 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 518 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân tiện cơ 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 521 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân cơ khí MỚI 3 - 5 triệu 30/10/2021
Lượt xem: 500 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân vận hành máy mài MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2019
Lượt xem: 494 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
. Họa Viên Kiến Trúc Xây Dựng 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Thừa Thiên Huế
Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải 10 - 20 triệu 31/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
. Họa Viên Kiến Trúc Xây Dựng 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Thừa Thiên Huế
Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải 10 - 20 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp 10 - 20 triệu 18/01/2019
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp 10 - 20 triệu 18/01/2019
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống nhà thông minh 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 223 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh doanh VLXD làm việc tại Bắc giang, Bắc Ninh 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Hà Nam,Hà Giang,Bắc Giang
Thợ tiện 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên ISO 3 - 5 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 199 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
KỸ SƯ CƠ KHÍ - 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 211 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!