Có 6399 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Công nhân tiện cơ. MỚI 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 400 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân tiện cơ 3 - 5 triệu 30/11/2022
Lượt xem: 405 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân cơ khí MỚI 3 - 5 triệu 30/10/2021
Lượt xem: 398 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân vận hành máy mài MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2019
Lượt xem: 375 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống nhà thông minh MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh doanh VLXD làm việc tại Bắc giang, Bắc Ninh MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Hà Nam,Hà Giang,Bắc Giang
Thợ tiện MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên ISO MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
KỸ SƯ CƠ KHÍ - MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên ISO MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên thu mua MỚI 7 - 10 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật Điện Máy MỚI 7 - 10 triệu 06/06/2018
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật MỚI 7 - 10 triệu 06/06/2018
Lượt xem: 122 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập hấp dẫn MỚI 7 - 10 triệu 05/06/2018
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên cơ khí (tiện) MỚI 7 - 10 triệu 01/05/2018
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!