Có 6401 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Cnc (Hà Nội Và Hcm) 7 - 10 triệu 12/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc. 7 - 10 triệu 12/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện / Phay Cnc 12/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí 7 - 10 triệu 10/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Cnc (Hà Nội Và Hcm) 7 - 10 triệu 09/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc Tại Quận 7 5 - 7 triệu 09/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo. 06/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Cơ Khí - Làm Tại 170 La Thành 7 - 10 triệu 05/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình 19/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Sơn Gò, Hàn 5 - 7 triệu 17/02/2018
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Kế Ngành Cơ Khí 7 - 10 triệu 15/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Dự Án (Điện) 12/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện Cnc / 7 - 10 triệu 10/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!