Có 6417 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư cơ khí Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hưng Yên, Hà Nội
Thợ đứng máy phay CNC 3 - 5 triệu 25/03/2015
Lượt xem: 63 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Cơ khí Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Phòng kỹ thuật 5 - 7 triệu 25/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Thợ hàn kết cấu Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 157 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Lâm Đồng
Thợ hàn cơ khí 5 - 7 triệu 24/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 25 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên QA/QC Thỏa thuận 23/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hưng Yên
Kỹ sư cơ khí Thỏa thuận 22/03/2015
Lượt xem: 103 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nam vận hành máy tự động 5 - 7 triệu 22/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thợ hàn cơ khí, đường ống 5 - 7 triệu 22/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư Cơ khí- Vật liệu mới 5 - 7 triệu 21/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Xuất nhập khẩu Thỏa thuận 21/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư Cơ khí- Vật liệu mới 5 - 7 triệu 21/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
NV cơ khí 5 - 7 triệu 21/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!