Có 6369 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh 8-15 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng Phòng Kỹ Thuật 8-15 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 140 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý giám đốc Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
Quản đốc nhà xưởng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 140 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
Tổ trưởng sản xuất-cơ khí Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Bình Dương
Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh 8-15 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật máy Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân cơ khí Thỏa thuận,5 - 7 triệu 27/01/2015
Lượt xem: 132 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Thợ hàn – khu vực WTG (Welder contractor) Thỏa thuận 21/01/2015
Lượt xem: 328 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hải Phòng
Nhân viên đo lường QC 3 - 5 triệu 12/01/2015
Lượt xem: 197 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Thợ tiện hàn 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 167 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thợ hàn Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 147 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thợ Hàn INOX - Hàn Sắt Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 145 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!