Có 3723 Việc làm ngành Dệt may - Da giày

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư công nghệ may 7 - 10 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 172 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư công nghệ may 7 - 10 triệu 30/12/2017
Lượt xem: 163 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân may 5 - 7 triệu 27/12/2017
Lượt xem: 126 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên may 1 kim, vắt sổ hoặc kansai 7 - 10 triệu 26/12/2017
Lượt xem: 54 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ lý kinh doanh thiết bị công nghệ 10 - 20 triệu 26/12/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên CSKH kiêm nhân viên kinh doanh 5 - 7 triệu 26/12/2017
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phụ trách đặt hàng xưởng may 5 - 7 triệu 25/12/2017
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phụ trách đặt hàng xưởng may 5 - 7 triệu 25/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên may mẫu 5 - 7 triệu 25/12/2017
Lượt xem: 106 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên SEO web 7 - 10 triệu 23/12/2017
Lượt xem: 57 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Cắt Mẫu 1 7 - 10 triệu 21/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Gia Bộ Phận Hoàn Thành Ngành May Mặc Trên 20 triệu 21/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh Vải Nhận Việc Ngay 7 - 10 triệu 18/12/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên May Mẫu 7 - 10 triệu 16/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May 7 - 10 triệu 10/12/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!