Có 3658 Việc làm ngành Dệt may - Da giày

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên kinh doanh đồng phục 5-15 triệu MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc:
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy biết vẽ thiết kế máy (giỏi) MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc:
Nhân viên thiết kế may mẫu MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kỹ thuật May MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên compliance MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên kế toán tổng hợp (6 Tháng) MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc:
Kỹ thuật xưởng MỚI 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên Kho thời trang cho Công ty CP Siêu thị Việt MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kho thời trang cho Công ty CP Siêu thị Việt MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên VM ( Stylist - Phát Triển Hình Ảnh Cửa Hàng ) MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 9 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên VM ( Stylist Cửa Hàng ) Trên Hà Nội MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 35 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên VM ( Stylist - Phát Triển Hình Ảnh Cửa Hàng ) MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 9 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kho thời trang cho Công ty CP Siêu thị Việt MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kho thời trang cho Công ty CP Siêu thị Việt MỚI 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 32 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên VM ( Stylist - Phát Triển Hình Ảnh Cửa Hàng ) MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 9 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!