Có 7928 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên cơ điện MỚI Thỏa thuận 02/04/2020
Lượt xem: 344 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư điện tử- tự dộng hóa MỚI 10 - 20 triệu 02/04/2019
Lượt xem: 144 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật (Hồ Chí Minh _Cần Thơ). MỚI 5 - 7 triệu 31/03/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ
Nhân Viên Kỹ Thuật (Hồ Chí Minh _Cần Thơ). MỚI 5 - 7 triệu 31/03/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ
Kỹ Thuật Viên Ngành Điện (Làm Việc Tại Nhật) MỚI Trên 20 triệu 28/02/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Ngành Điện (Làm Việc Tại Nhật) MỚI Trên 20 triệu 28/02/2019
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Điện Công Trình (Lương 10 -15 Triệu) 10 - 20 triệu 10/02/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Điện Công Trình (Lương 10 -15 Triệu) 10 - 20 triệu 10/02/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Viễn Thông (Hồ Chí Minh) 7 - 10 triệu 15/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Miền Nam
Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Viễn Thông (Miền Bắc) 7 - 10 triệu 15/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Miền Bắc
Kỹ Thuật Viên Viễn Thông (Hồ Chí Minh) 7 - 10 triệu 15/01/2019
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Miền Nam
Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Viễn Thông (Miền Bắc) 7 - 10 triệu 15/01/2019
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Miền Bắc
Nhân Viên Kỹ Thuật (Hồ Chí Minh _Cần Thơ) 5 - 7 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ
Chuyên Viên Thanh Quyết Toán Cơ Điện (Nhà Cao Tầng) 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Khác Vận Hành Game Mobile 3 - 5 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 158 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!