Có 7875 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên cơ điện MỚI Thỏa thuận 02/04/2020
Lượt xem: 239 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư điện tử- tự dộng hóa MỚI 10 - 20 triệu 02/04/2019
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Khác Vận Hành Game Mobile MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Hệ Thống Nhà Thông Minh MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 44 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt Camera và hệ thống nhà thông minh MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera an ninh (thu nhập 7-10 triệu) MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 93 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh thang máy MỚI 7 - 10 triệu 30/12/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư M&E MỚI 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân điện ( công trình) MỚI 5 - 7 triệu 30/08/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hải Dương
Nhân viên kỹ thuật Điện Máy MỚI 7 - 10 triệu 06/06/2018
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật MỚI 7 - 10 triệu 06/06/2018
Lượt xem: 124 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Điện/ Giám sát MEP MỚI 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên cơ khí (tiện) MỚI 7 - 10 triệu 01/05/2018
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên cơ khí (tiện) MỚI 7 - 10 triệu 01/05/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Điện MỚI 5 - 7 triệu 06/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!