Có 7676 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên kỹ thuật MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên Kinh doanh BĐS không KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kĩ Thuật Điện Tử Điện Lạnh MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 59 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hải Dương
Nhân viên kỹ thuật MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 63 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên cơ điện -điện tử MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bến Tre
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh BĐS không KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 107 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên cơ - điện lạnh MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Nam,Bắc Ninh
Nhân viên kỹ thuật MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên sữa chữa laptop MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 71 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Phụ trách nhóm marketing online facebook MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 63 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo hành - lắp đặt MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 61 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ điện -cơ khí MỚI 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bến Tre
Nhân viên Kinh doanh BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng cao+%) Được đào tạo-Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 71 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên KD bất động sản ( mới ra trường lương cứng 3 triệu) + Thưởng+ Chưa Kn được đào tạo chuyên sâu MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!