Có 7676 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
công nhân thi công điện nước MỚI 7 - 10 triệu 03/12/2017
Lượt xem: 38 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật hiện trường xây lắp điện MỚI 7 - 10 triệu 01/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Tuyên Quang,Thái Bình,Lạng Sơn,Hòa Bình
Kỹ thuật giám sát công trình điện MỚI 7 - 10 triệu 01/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hải Phòng,Tuyên Quang,Nghệ An,Lạng Sơn,Hòa Bình
Nhân viên bảo trì cơ điện MỚI 7 - 10 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 39 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên KD bất động sản ( mới ra trường lương cứng 3 triệu) + Thưởng+ Chưa Kn được đào tạo chuyên sâu MỚI 10 - 20 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 62 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên văn phòng MỚI 01/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Bắc Giang
Nhân viên làm giám sát an toàn lao động MỚI 7 - 10 triệu 29/11/2017
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Nhân viên làm giám sát an toàn MỚI 5 - 7 triệu 29/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên làm giám sát an toàn lao động MỚI 7 - 10 triệu 29/11/2017
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Nhân viên làm giám sát an toàn MỚI 5 - 7 triệu 29/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế - Ban Hệ Thống MỚI 5 - 7 triệu 03/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế - Ban Hệ Thống MỚI 5 - 7 triệu 03/11/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên vận chuyển MỚI 5 - 7 triệu 31/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật cơ điện MỚI 5 - 7 triệu 30/10/2017
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lạnh MỚI 7 - 10 triệu 20/10/2017
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!