Có 7883 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Trưởng ca sản xuất Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng ca sản xuất Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 119 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo trì điện, cơ khí Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 729 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Tây Ninh
Kỹ sư Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Nam
Nhân viên bảo trì, kinh nghiệm 2 năm trở lên 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Dương, Bình Dương
Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật (ngành xây dựng công nghiệp) 20-30 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 169 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Công nhân làm việc trong nhà máy 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 167 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Nhân viên kỹ thuật điện lạnh 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Dương
Nam kỹ thuật viên điện tử 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 12 Nơi làm việc: Hải Phòng
Nhân viên điện lạnh Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 162 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư điện Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 165 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư cơ khí ( Am hiểu cơ khí, nhiệt) Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 140 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư cơ khí ( Am hiểu cơ khí, nhiệt) 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật cơ điện Thỏa thuận 28/03/2015
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên lắp đặt bảo trì Thỏa thuận 28/03/2015
Lượt xem: 119 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!