Có 7899 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư bảo dưỡng sửa chữa điện lạnh water chiller, điều hòa Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật bảo hành và lắp đặt thiết bị điện tử gia dụng 3 - 5 triệu 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kĩ thuật lắp máy 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân kỹ thuật 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Bắc Ninh
Quản lý Kinh Doanh Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 132 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư điện công nghiệp Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư Điện Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật bảo hành và lắp đặt thiết bị điện tử gia dụng 3 - 5 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Công nhân kỹ thuật 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Bắc Ninh
Nhân viên kinh doanh 5 - 7 triệu 18/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ Kho 3 - 5 triệu 18/03/2015
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 5 - 7 triệu 18/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ Kho 3 - 5 triệu 18/03/2015
Lượt xem: 114 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý dự án (Project Manager) Thỏa thuận 18/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên quản lý sản xuất Thỏa thuận 16/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!