Có 1093 Việc làm ngành Đối ngoại

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Sale phụ trách bán kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, lương 3tr + 35-60% hoa hồng, không yêu cầu kinh nghiệm, lương 3-5 triệu 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Sale phụ trách bán kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, lương 3tr + 35-60% hoa hồng, không yêu cầu kinh nghiệm, lương 3-5 triệu 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Sale phụ trách bán kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, lương 3tr + 35-60% hoa hồng, không yêu cầu kinh nghiệm, lương 3-5 triệu 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 42 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Sale phụ trách bán kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, lương 3tr + 35-60% hoa hồng, không yêu cầu kinh nghiệm, lương 3-5 triệu 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 41 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh Doanh Bất động sản chưa KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng xuất nhập khẩu 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bến Tre
bán hàng coconut xuất khẩu 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 105 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Bến Tre
sales export coconut 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Bến Tre
Kinh Doanh Bất động sản chưa KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 94 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh Doanh-Chưa Kinh nghiệm được đào tạo- Có ngay lương cứng 3tr/tháng + Thưởng cao -Không áp doanh số 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 105 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên khối bán lẻ khu vực Đồng nai - Bình Dương 31/12/2017
Lượt xem: 229 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bình Dương
nhân viên/chuyên viên hành chính, tư vấn lương 5tr/tháng 5 - 7 triệu 12/12/2017
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên Bất động sản, lương cứng 3tr/tháng, không áp doanh số, được đào tạo chưa Kinh nghiệm 10 - 20 triệu 01/12/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Giáo Viên Tiếng Trung 10 - 20 triệu 15/11/2017
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ lý 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!