Có 1746 Việc làm ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên thiết kế nội thất MỚI 7 - 10 triệu 05/05/2020
Lượt xem: 71 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư nội thất không cần kinh nghiệm MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 34 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư - nội thất MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư - nội thất MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư - nội thất MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế tủ bếp, nội thất Sketchup lương 7.000.000 - 10.000.000Đ MỚI 7 - 10 triệu 02/10/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Kế Cad MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc:
Nhân viên Thiết kế MỚI Trên 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Dự toán nội thất MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 43 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Thiết kế Kiến trúc Nội Thất Nhà Dân MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Thư ký dự án MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký dự án thu nhập 8 - 10 triệu MỚI 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký dự án MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Thiết kế nội thất MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!