Có 5134 Việc làm ngành Ngành nghề khác

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Tư vấn BĐS chưa KN được đào tạo(Lương cứng 4tr)Không áp doanh số-Thưởng cao MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
GIÁO VIÊN MẦM NON MỚI 3 - 5 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 61 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh Doanh Bất động sản chưa KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên KD Bất Động Sản chưa Kinh nghiệm được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao)- Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 71 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên Bất Động Sản chưa KN được đào tạo(Lương cứng 4tr)Không áp doanh số-Thưởng cao MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 105 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển Tư vấn BĐS chưa Kinh nghiệm được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao) MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 9 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển Chuyên viên Kinh doanh BĐS không KN được đào tạo(Lương cứng 4tr+hoa hồng cao)- Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chủ đầu tư Bất Động Sản tuyển Kinh Doanh có ngay lương cứng 3tr/tháng + Thưởng cao-Chưa Kinh nghiệm được đào tạo- Không áp chỉ tiêu MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh Doanh-Chưa Kinh nghiệm được đào tạo- Có ngay lương cứng 3tr/tháng + Thưởng cao -Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên KD BĐS-Có ngay lương cứng cao+thưởng-Không áp doanh số- Được đào tạo chưa có Kinh nghiệm MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 97 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
NV Kinh Doanh-Chưa Kinh nghiệm được đào tạo- Có ngay lương cứng 3tr/tháng + Thưởng cao -Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 87 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chủ đầu tư BĐS tuyển NV Kinh Doanh có ngay lương cứng 3tr/tháng + Thưởng cao-Chưa Kinh nghiệm được đào tạo- Không áp chỉ tiêu MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên tư vấn BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng cao+hoa hồng)Được đào tạo-Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 86 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng cao+%) Được đào tạo-Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh BĐS (SV mới ra trường lương cứng 3 triệu) + Thưởng+ Chưa Kn được đào tạo từ A đến Z- Không áp doanh số MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 11 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!