Có 377 Việc làm ngành Nghệ thuật - Điện ảnh

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Đào tạo, tuyển ca sĩ MỚI 10 - 20 triệu 01/07/2022
Lượt xem: 1371 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Video editer. MỚI 5 - 7 triệu 04/01/2019
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Video editer. MỚI 5 - 7 triệu 04/01/2019
Lượt xem: 147 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Marketing Thu Nhập 10 - 15 Triệu MỚI 10 - 20 triệu 31/07/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Marketing Thu Nhập 10 - 15 Triệu MỚI 10 - 20 triệu 31/07/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Âm Thanh Video Quảng Cáo 7 - 10 triệu 15/07/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Âm Thanh Video Quảng Cáo 7 - 10 triệu 15/07/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Thiết Kế Kịch Bản Game 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên sáng tạo 5 - 7 triệu 03/05/2018
Lượt xem: 129 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Biên Tập Kịch Mảng Video Youtube 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nữ Marketing 5 - 7 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Quay Phim 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Content Video 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nữ Marketing 5 - 7 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Quay Phim 7 - 10 triệu 30/04/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!