Có 363 Việc làm ngành Nghệ thuật - Điện ảnh

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Đào tạo, tuyển ca sĩ MỚI 10 - 20 triệu 01/07/2022
Lượt xem: 1318 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Video editer. MỚI 5 - 7 triệu 04/01/2019
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Video editer. MỚI 5 - 7 triệu 04/01/2019
Lượt xem: 106 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên sáng tạo MỚI 5 - 7 triệu 03/05/2018
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Senior 3D Artist Cho Phim Quảng Cáo MỚI Trên 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Senior 3D Artist Cho Phim Quảng Cáo MỚI Trên 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
3Dart - Kiến Trúc Sư Diễn Họa 3D Kiến Trúc MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
3Dart - Kiến Trúc Sư Diễn Họa 3D Kiến Trúc MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
3Dart - Kỹ Thuật Viên Dựng Và Hậu Kỳ - Hà Nội MỚI 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Quay Phim. 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Chụp Hình 5 - 7 triệu 31/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Video 7 - 10 triệu 12/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
3Dart - Kỹ Thuật Viên Dựng Và Hậu Kỳ (Đi Làm Sau Tết Âm Lịch) 7 - 10 triệu 11/01/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên creative -content 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Dựng Phim 7 - 10 triệu 31/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!