Có 30196 Việc làm ngành Nhân viên kinh doanh

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kinh doanh bất động sản Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 202 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên sales Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 191 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh Ngân Lượng Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 157 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 7 - 10 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 148 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hàng Bất động sản Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 213 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên sales 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 174 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh bất động sản 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 159 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát kinh doanh 7 - 10 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 188 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 160 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh sắt thép, tôn thép Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 118 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh du lịch (sale tour) 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 179 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Toàn Quốc
Quản lý hệ thống bán hàng thời trang Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 172 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên sales bán thời gian/toàn thời gian 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh phần mềm Marketing 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 183 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh mực in 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 154 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!