Có 7500 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư xây dựng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 188 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu
Thiết kế kết cấu Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 169 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Bình Dương
Kỹ sư xây dựng dân dụng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 144 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Quảng Ngãi
Kỹ sư chất lượng 7 - 10 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 182 Số lượng cần tuyển: 18 Nơi làm việc: Miền Nam
Kỹ sư nội nghiệp tại công trường đường Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 176 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Lai Châu
Kỹ sư xây dựng 3 - 5 triệu 30/03/2015
Lượt xem: 91 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cử nhân kinh tế xây dựng Thỏa thuận 30/03/2015
Lượt xem: 93 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kĩ sư cầu đường Thỏa thuận 30/03/2015
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư 30/03/2015
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân lái máy đào 5 - 7 triệu 30/03/2015
Lượt xem: 94 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư công trường Thỏa thuận 30/03/2015
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư trắc đạc Thỏa thuận 30/03/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trang chủ > Ngành Xây dựng > Vị trí Trưởng phòng thí nghiệm hiện trường vật liệu xây dựng Tìm Việc làm TÌM NGAY Kết bạn với Việc làm 24H trên Trưởng phòng thí nghiệm hiện trường vật liệu xây dựng 28/03/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đắc Nông
Trưởng phòng thí nghiệm hiện trường vật liệu xây dựng Thỏa thuận 28/03/2015
Lượt xem: 132 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đắc Nông
1 Kỹ sư xây dựng công trình; 1 Kỹ sư xây dựng chuyên vẽ autocad, dự toán tại văn phòng Thỏa thuận 28/03/2015
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!