Có 7437 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư cơ điện Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Cán bộ quyết toán công trình Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 72 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Chỉ huy trưởng công trình 7 - 10 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Cán bộ kỹ thuật tại văn phòng và hiện trường Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 73 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Cán bộ quyết toán công trình Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 65 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Chỉ huy trưởng công trình 7 - 10 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư thủy lợi Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư An toàn lao động Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 111 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư xây dựng Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Định
Thủ kho, Bảo vệ Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 103 Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng: giao thông, thủy lợi Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Điện Biên
Kỹ sư xây dựng 7 - 10 triệu 18/03/2015
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng 7 - 10 triệu 18/03/2015
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên quản lý dự án giám sát hiện trường Thỏa thuận 16/03/2015
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!