Có 7517 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chỉ huy trưởng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 129 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Vận hành trạm trộn BTXM 60m3/h Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kiểm tra chất lượng sán phẩm Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý/ Giám sát Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 130 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư chất lượng 7 - 10 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 184 Số lượng cần tuyển: 18 Nơi làm việc: Hà Nội
Chỉ huy trưởng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát thi công Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư khai thác mỏ - địa chất 7 - 10 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 171 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy Điện Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư trắc địa công trình Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư xây dựng dân dụng 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 145 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Quảng Trị
Kỹ sư cầu Đường 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 129 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Quảng Trị
Thiết kế kết cấu Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 176 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Bình Dương
Kỹ sư chuyên ngành kinh tế xây dựng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Dương
Nhân viên Lái xe công trình - bằng C trở lên Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 204 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Toàn Quốc,Hà Giang
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!