Có 7517 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư thiết kế giao thông Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 177 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Toàn Quốc
Kỹ sư kinh tế xây dựng Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 116 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 115 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên dự toán 5 - 7 triệu 25/03/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Cán bộ kỹ thuật hiện trường Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 141 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư kinh tế xây dựng Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 126 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Điều phối viên phòng XDCB Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
3 Thợ điện,3 thợ hàn 5 - 7 triệu 25/03/2015
Lượt xem: 117 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Trưởng phòng Kế hoạch Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư kinh tế xây dựng Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phòng kỹ thuật Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 102 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ huy giám sát công trình 7 - 10 triệu 25/03/2015
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ huy công trình Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 185 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Toàn Quốc
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!