Có 7509 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Tại Công Trình 09/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop (Bản Vẽ Thi Công) + Bản Vẽ Hoàn Công 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Photoshop Đào Tạo Lên Thiết Kế 3D./ 3 - 5 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Chuyên Viên QC Cơ Điện 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Xây Dựng 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop (Bản Vẽ Thi Công) + Bản Vẽ Hoàn Công 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Photoshop Đào Tạo Lên Thiết Kế 3D./ 3 - 5 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Công Trình (Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 2 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Dự Toán 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám Sát Công Trình Nội Thất (Site Supervior) 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hải Phòng
Điều Phối Dự Án (Pc) 10 - 20 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Công Trình (Tiếng Trung) 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 360 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!