Từ khóa ví dụ: Lập trình viên, Thiết kế nội thất, Trưởng phòng marketing, Tester Game Online, Thư ký, ...

Có 1415 Việc làm:

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Tài năng trẻ kinh doanh sinh viên mới ra trường : cơ hội lên quản lý sau 2 tháng 7 - 10 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Dương,Yên Bái,Thanh Hóa,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Ninh Bình,Hòa Bình,Miền Bắc
Trình dược viên Thái Nguyên 7 - 10 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: 177 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thái Nguyên
Quản trị viên tập sự - cơ hội lên quản lý nhóm sau 2 tháng 7 - 10 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Dương,Yên Bái,Thanh Hóa,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Ninh Bình,Hòa Bình,Miền Bắc
Nhân viên quản trị viên tập sự 7 - 10 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: 110 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Dương,Yên Bái,Thanh Hóa,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Ninh Bình,Hòa Bình,Miền Bắc
Trưởng/ phó phòng QA 01 Thỏa thuận 30/11/-0001
Lượt xem: 180 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thái Nguyên
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!