Nghỉ việc, có phải trả thẻ bảo hiểm y tế?

Ngày đăng: 10-03-2016 09:08

Tôi công tác tại Bưu điện huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa từ tháng 6-2005 đến nay (hợp đồng không xác định thời hạn).


 
Do nhu cầu chuyển đổi công việc nên đầu năm 2016 tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi tôi nghỉ thì cơ quan yêu cầu tôi trả lại thẻ bảo hiểm y tế. Việc này có đúng pháp luật không? Các loại bảo hiểm khác tôi sẽ tự đóng thì các chế độ sau này có bị ảnh hưởng gì không? Vi Mạnh Hà (tỉnh Khánh Hòa)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định hằng tháng người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế. Do đó khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo tăng, giảm với cơ quan bảo hiểm xã hội và thu hồi trả lại thẻ bảo hiểm y tế (nếu thẻ đó còn hiệu lực). Đồng thời doanh nghiệp cũng chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy, việc doanh nghiệp yêu cầu bạn trả lại thẻ bảo hiểm y tế là đúng luật. Bạn có quyền tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cũng như bạn có quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội).

Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Trong khi người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ gồm ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.
Theo Báo PL TP.HCM