Có 8 Việc làm NTD: Công ty cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên Viên Kinh Doanh Ngành Điện Tử - Viễn Thông 10 - 20 triệu 28/02/2019
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng,Bắc Ninh
Kỹ Sư Trực Giám Sát Ngành Điện Tử Viễn Thông 7 - 10 triệu 28/02/2019
Lượt xem: 97 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Kinh Doanh Ngành Điện Tử - Viễn Thông 10 - 20 triệu 28/02/2019
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng,Bắc Ninh
Kỹ Sư Trực Giám Sát Ngành Điện Tử Viễn Thông 7 - 10 triệu 28/02/2019
Lượt xem: 205 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo trì cáp quang 5 - 7 triệu 25/09/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Thái Bình
Kỹ sư chuyên trách mạng SDH/ DWDM/ OTN, mạng IP MPLS 7 - 10 triệu 16/09/2016
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo trì cáp quang (Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh,Thái Bình) 5 - 7 triệu 31/08/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Thái Bình
Nhân viên kỹ thuật công ty HTC Thỏa thuận 30/06/2015
Lượt xem: 289 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!