Có 13 Việc làm NTD: Công ty TNHH TM-XNK Cao Nguyên Xanh

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phụ trách nhân sự 7 - 10 triệu 15/10/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán thuế 7 - 10 triệu 04/08/2017
Lượt xem: 53 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Tài xế xe tải 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale thị trường 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 49 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Tài xế xe tải 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 66 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên tạp vụ 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán thuế 7 - 10 triệu 02/06/2017
Lượt xem: 65 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale thị trường 5 - 7 triệu 15/10/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phụ trách nhân sự 7 - 10 triệu 27/09/2016
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phụ trách điều phối giao hàng kiêm giao hàng 7 - 10 triệu 20/09/2016
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Admin Kinh doanh 5 - 7 triệu 18/06/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên giao hàng 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 197 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale admin Thỏa thuận 31/07/2015
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!