Có 13 Việc làm NTD: Công ty TNHH TM-XNK Cao Nguyên Xanh

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phụ trách nhân sự MỚI 7 - 10 triệu 15/10/2017
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán thuế 7 - 10 triệu 04/08/2017
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Tài xế xe tải 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale thị trường 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Tài xế xe tải 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên tạp vụ 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán thuế 7 - 10 triệu 02/06/2017
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale thị trường 5 - 7 triệu 15/10/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phụ trách nhân sự 7 - 10 triệu 27/09/2016
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phụ trách điều phối giao hàng kiêm giao hàng 7 - 10 triệu 20/09/2016
Lượt xem: 39 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Admin Kinh doanh 5 - 7 triệu 18/06/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên giao hàng 5 - 7 triệu 15/10/2015
Lượt xem: 148 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sale admin Thỏa thuận 31/07/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!