Có 45 Việc làm NTD: Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Thuật Viên Cơ Khí 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: 65 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên QC (Sản Phẩm Nội Ngoại Thất Inox - Nhựa Gia Dụng) 3 - 5 triệu 30/10/2017
Lượt xem: 64 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kcs (Mặt Hàng Nội Nhất - Nhựa) 3 - 5 triệu 15/10/2017
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Telesales 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Miền Trung,Miền Nam
Nhân viên Kế toán 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Viên 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 73 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên cơ khí 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên cơ khí 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên QC (sản phẩm nội ngoại thất inox - nhựa gia dụng) 3 - 5 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân KCS - Kiểm tra chất lượng sản phẩm 3 - 5 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Lập Trình Gia Công CNC 7 - 10 triệu 30/08/2017
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Phòng Marketing 5 - 7 triệu 30/08/2017
Lượt xem: 73 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thống kê 5 - 7 triệu 30/08/2017
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!