Có 12 Việc làm NTD: Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS Newstarland

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên Viên Tuyển Dụng, MỚI 31/05/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Tuyển Dụng, MỚI 31/05/2018
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên kinh doanh (Thu nhập hấp dẫn - từ 20 triệu trở lên) 10 - 20 triệu 25/08/2017
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh BĐS Trên 20 triệu 20/05/2017
Lượt xem: 92 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (Hoa hồng hấp dẫn) 5 - 7 triệu 20/05/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh Bất động sản 26/08/2016
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh bất động sản (được đào tạo) 10 - 20 triệu 31/12/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh. 10 - 20 triệu 31/12/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh 10 - 20 triệu 31/12/2015
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn lương 10-15 triệu, không cần kinh nghiệm 10 - 20 triệu 25/12/2015
Lượt xem: 158 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh - không cần kinh nghiệm. 10 - 20 triệu 25/12/2015
Lượt xem: 128 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên tư vấn bất động sản (không cần kinh nghiệm) 25/10/2015
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!