Có 11 Việc làm NTD: Công Ty CP Việt Đăng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên kỹ thuật điện 7 - 10 triệu 21/09/2017
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh. 7 - 10 triệu 10/06/2017
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng
Trợ lý phòng kinh doanh 5 - 7 triệu 21/05/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Marketing 7 - 10 triệu 20/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh tại TP HCM 7 - 10 triệu 15/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán làm tại HCM 5 - 7 triệu 15/11/2016
Lượt xem: 55 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh 7 - 10 triệu 25/10/2016
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 7 - 10 triệu 07/07/2016
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật điện 5 - 7 triệu 07/07/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Biên tập viên tiếng Anh 5 - 7 triệu 31/12/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Marketing 7 - 10 triệu 24/12/2015
Lượt xem: 152 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!