Có 10 Việc làm NTD: Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Đầu bếp Nhật MỚI 7 - 10 triệu 04/12/2018
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Đầu bếp Nhật MỚI 7 - 10 triệu 04/12/2018
Lượt xem: 148 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Đầu bếp Nhật MỚI 7 - 10 triệu 04/12/2018
Lượt xem: 132 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Hưng Yên,Nam Định
Đầu bếp suất ăn công nghiệp 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội,Bình Dương
Đầu bếp Nhật 7 - 10 triệu 16/06/2017
Lượt xem: 107 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Đầu bếp suất ăn công nghiệp 5 - 7 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 107 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội,Bình Dương
Thư ký hành chính nhân sự. 3 - 5 triệu 22/07/2016
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký hành chính nhân sự 3 - 5 triệu 11/07/2016
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu bếp suất ăn công nghiệp 5 - 7 triệu 22/06/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bình Dương,Long An
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!