Có 17 Việc làm NTD: Công Ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh P&M (PME)

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên giám sát M&E hệ điện 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 71 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký ISO 5 - 7 triệu 30/08/2017
Lượt xem: 42 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên nhân sự - tiền lương 5 - 7 triệu 23/08/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo trì.. 7 - 10 triệu 20/08/2017
Lượt xem: 50 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo trì.. 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 52 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên an toàn lao động 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán tổng hợp 5 - 7 triệu 30/11/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên vật tư 5 - 7 triệu 30/11/2016
Lượt xem: 52 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý dự án M&E 10 - 20 triệu 11/11/2016
Lượt xem: 50 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo trì 5 - 7 triệu 15/10/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký công trường 5 - 7 triệu 15/10/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát M&E 5 - 7 triệu 31/07/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ kho. 5 - 7 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư điều hòa không khí thông gió 7 - 10 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 60 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký ISO phòng thi công 5 - 7 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!