Có 20 Việc làm NTD: Công ty cổ phần vật liệu hoàn thiện Gia Nguyễn

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng (Vẽ Autocad) 5 - 7 triệu 23/03/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng 7 - 10 triệu 15/09/2017
Lượt xem: 95 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh vật liệu 7 - 10 triệu 01/09/2017
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật XD 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh vật liệu (lương cứng 6 - 8 triệu) 7 - 10 triệu 23/05/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (lương 7-10 triệu/tháng) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
NV kinh doanh (lương cứng 3-5 triệu) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh có lương cứng + hoa hồng 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh vật tư (lương cứng 3-5 triệu) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (lương cứng+ hoa hồng) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh (lương cứng 3-5 triệu) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (lương khởi điểm 3-5 triệu) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
kỹ thuật 5 - 7 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Bình Dương,Hải Phòng,Đà Nẵng,Hưng Yên,Thái Nguyên
Nhân viên kinh doanh (lương cứng 3-5 triệu/tháng) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (có lương cứng) 7 - 10 triệu 31/12/2016
Lượt xem: 72 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!