Có 29 Việc làm NTD: Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Quản Lý Xưởng Gia Công 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính nhân sự 1 năm kinh nghiệm 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính nhân sự 1 năm kinh nghiệm 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 107 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh đồng phục (10-15 triệu) 10 - 20 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính nhân sự 1 năm kinh nghiệm 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên vật tư ngành may 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên quản lý đơn hàng đồng phục 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên quản lý đơn hàng đồng phục 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật may 3 - 5 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên quản lý đơn hàng thời trang. 5 - 7 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 112 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật may 3 - 5 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 558 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh đồng phục lương 10-15 triệu 10 - 20 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 119 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên vật tư ngành may 5 - 7 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh đồng phục (10-15 triệu) 10 - 20 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh đồng phục lương 10-15 triệu 10 - 20 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!