Có 4 Việc làm NTD: Công ty TNHH Hopeful Travel

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên telesales - Tư vấn du dịch 10 - 20 triệu 22/09/2017
Lượt xem: 97 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Chăm sóc khách hàng (Lương 8-16 triệu) 10 - 20 triệu 30/11/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh (Telesales) - Lương từ 8-16 triệu 10 - 20 triệu 30/11/2016
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh (Telesales) - Lương từ 8-16 triệu 10 - 20 triệu 30/11/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!