Có 68 Việc làm NTD: Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Giao Hàng - Kv Hà Nội 5 - 7 triệu 31/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật giao lắp hàng điện máy 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Thư ký ngành hàng gia dụng 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng siêu thị điện máy 3 - 5 triệu 30/09/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Bảo vệ - XaLa (Hà Đông) 30/09/2017
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật lắp đặt điện máy (được đào tạo) 5 - 7 triệu 22/09/2017
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt điện máy, được đào tạo 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên hành chính nhân sự - CN Bắc Kạn (Chuẩn bị khai trương 7 - 10 triệu 26/08/2017
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc:
Nhân viên hành chính nhân sự - CN Bắc Kạn (Chuẩn bị khai trương 7 - 10 triệu 26/08/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc:
Nhân viên chăm sóc khách hàng khu vực Hà Nội 3 - 5 triệu 31/07/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên giao hàng - KV Hà Nội 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật giao lắp hàng điện máy 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng điện máy 3 - 5 triệu 31/07/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kho - CN Thanh Xuân, Trường chinh. 3 - 5 triệu 31/07/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
IT cài đặt 3 - 5 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!