Có 6 Việc làm NTD: Công ty TNHH AQUAFLAMA Việt Nam

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên Viên Tuyển Dụng 5 - 7 triệu 07/02/2018
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên trợ lý quản lý nhà hàng 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 56 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên trợ lý quản lý nhà hàng 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 55 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tuyển dụng 5 - 7 triệu 10/06/2017
Lượt xem: 49 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kế toán nội bộ Nhà hàng 3 - 5 triệu 30/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kế toán nội bộ 3 - 5 triệu 28/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!