Có 21 Việc làm NTD: Công ty du lịch quốc tế Ngôi Sao Mới - Newstar Tour

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên sales & điều hành Du lịch Nội địa, Outbound 10 - 20 triệu 20/01/2018
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên viên IT 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên điều hành Du lịch Outbound 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên sales & điều hành du lịch Quốc tế Outbound 10 - 20 triệu 15/09/2017
Lượt xem: 66 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên sales & điều hành du lịch (lương 7 - 15 triệu) 10 - 20 triệu 05/05/2017
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên IT- SEO 7 - 10 triệu 28/02/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên sales & điều hành du lịch Nội địa, Outbound 10 - 20 triệu 28/02/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên IT- SEO 7 - 10 triệu 31/01/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phòng vé 5 - 7 triệu 31/01/2017
Lượt xem: 162 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên chăm sóc khách hàng . Thỏa thuận 30/01/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên HCNS 7 - 10 triệu 30/01/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên sales & điều hành Du lịch Nội địa, Outbound 10 - 20 triệu 29/01/2017
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên phòng Vé máy bay 5 - 7 triệu 25/01/2017
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên chăm sóc khách hàng 7 - 10 triệu 10/01/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kế toán tổng hợp 5 - 7 triệu 06/01/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!