Có 33 Việc làm NTD: Công ty Cp bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Content - Biên Tập Nội Dung; 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 59 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Phụ Trách Nhóm Content 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ 7 - 10 triệu 18/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên content - biên tập nội dung 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Biên tập nội dung – content (không yêu cầu kinh nghiệm) 3 - 5 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dựng video (có khả năng chụp) 7 - 10 triệu 15/08/2017
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên thiết kế đồ họa (lương cứng + %DT) 7 - 10 triệu 05/08/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên biên tập nội dung 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên quảng cáo trực tuyến – Digital Marketing 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên thiết kế đồ họa ( Photoshop) 7 - 10 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 87 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn dịch vụ làm đẹp 10 - 20 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ 10 - 20 triệu 31/07/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên SEO 7 - 10 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên thiết kế đồ họa (Photoshop) 7 - 10 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Thiết kế đồ họa. 7 - 10 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!