Có 9 Việc làm NTD: Biti's_Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Bán Hàng Mặt Hàng Giày Dép Bitis 01/11/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 100 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lập trình viên 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 59 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán 5 - 7 triệu 21/09/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kho hàng 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 47 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên tách phim in lụa- lập trình thêu 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 64 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Tuyển Dụng và Kiểm Soát Đào Tạo 5 - 7 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 47 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN PHÁC THẢO MẪU 5 - 7 triệu 30/07/2017
Lượt xem: 55 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán 5 - 7 triệu 30/07/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Định Mức Vật Tư 3 - 5 triệu 25/07/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!