Có 61 Việc làm NTD: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đại Việt

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên thiết kế mỹ thuật (sách, folder) 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên biên tập nội dung 7 - 10 triệu 15/09/2017
Lượt xem: 124 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập 7 - 10 triệu 15/09/2017
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên biên tập - biên soạn sách 7 - 10 triệu 15/09/2017
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên 7 - 10 triệu 10/09/2017
Lượt xem: 136 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh (Làm việc tại văn phòng) 7 - 10 triệu 31/07/2017
Lượt xem: 111 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập 7 - 10 triệu 30/05/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập 7 - 10 triệu 30/05/2017
Lượt xem: 163 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán 5 - 7 triệu 30/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên biên tập - biên soạn sách 7 - 10 triệu 30/04/2017
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kế hoạch phòng kinh doanh 7 - 10 triệu 30/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế mỹ thuật sách, tập gấp 7 - 10 triệu 30/04/2017
Lượt xem: 102 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán nội bộ 5 - 7 triệu 30/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính 5 - 7 triệu 30/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!