Có 57 Việc làm NTD: Công ty CP Đại Đồng Tiến

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Lái Xe Hành Chính 27/02/2018
Lượt xem: 39 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Ô Tô 20/12/2017
Lượt xem: 61 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế và tạo dáng Sản phẩm 7 - 10 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 61 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu thị trường (marketing) 10 - 20 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên lập trình CNC 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên vận hành máy 5 - 7 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 86 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Marketing online 7 - 10 triệu 31/08/2017
Lượt xem: 72 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thu mua 31/07/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên lập trình 5 - 7 triệu 15/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế tạo dáng (3D) 7 - 10 triệu 08/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký văn phòng Tổng Giám Đốc 7 - 10 triệu 07/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương,Long An
Thư ký giám đốc nhân sự 5 - 7 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 96 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 10 - 20 triệu 31/05/2017
Lượt xem: 91 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên vận hành ép phun 5 - 7 triệu 31/05/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên lập trình, KTV gia công, KTV hoàn tất - Chế tạo khuôn 5 - 7 triệu 15/05/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!