Có 34 Việc làm NTD: Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Biên tập viên kiêm dẫn chương trình. 7 - 10 triệu 23/08/2017
Lượt xem: 61 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế đồ họa 2D 5 - 7 triệu 22/08/2017
Lượt xem: 45 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên kiêm dẫn chương trình 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 77 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên sản suất chương trình (kỹ thuật dựng) 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán (nam) 7 - 10 triệu 30/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo vệ 3 - 5 triệu 15/05/2017
Lượt xem: 117 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Kế toán (Nam) 7 - 10 triệu 31/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên tổng khống chế 7 - 10 triệu 03/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên + MC 10 - 20 triệu 31/12/2016
Lượt xem: 59 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên + MC 10 - 20 triệu 31/12/2016
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán (Nam) 7 - 10 triệu 23/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán (Nam) 7 - 10 triệu 23/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên viên Âm thanh – ánh sáng 7 - 10 triệu 30/11/2016
Lượt xem: 92 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên tập viên kiêm MC 7 - 10 triệu 10/11/2016
Lượt xem: 220 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán (Nam) 7 - 10 triệu 09/11/2016
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!