Có 12 Việc làm NTD: Công ty TNHH Galup

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện MỚI 5 - 7 triệu 17/12/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Tổng Hợp MỚI 3 - 5 triệu 20/10/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ kho 7 - 10 triệu 29/06/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên xuất nhập khẩu 7 - 10 triệu 19/06/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh làm việc tại KCN Tân Bình 7 - 10 triệu 06/04/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ kho 7 - 10 triệu 24/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên khai thác khách hàng ngành công nghiệp (sale) - Tân Bình 7 - 10 triệu 17/03/2017
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Sales thị trường 7 - 10 triệu 29/12/2016
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên hành chính nhân sự 7 - 10 triệu 27/12/2016
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh làm việc tại Bình Tân 15/09/2016
Lượt xem: 43 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh làm việc tại Bình Tân 15/09/2016
Lượt xem: 53 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thu kho 5 - 7 triệu 20/05/2015
Lượt xem: Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại
Gửi công việc thích hợp cho mỗi tuần!